top of page

Åpne workshops

Open workshops

Doula workshops og Spinning Babies® workshops er åpne for alle interesserte. Dersom du ønsker å ta den 2-årige deltidsutdannelsen ved DOULASKOLEN, må du delta på Doula workshop først.

Kurslederen for Doula workshop, Gry Aksnes, underviser på norsk hvis alle deltakerne forstår norsk. Hvis ikke, underviser hun på engelsk, og oversetter til norsk ved behov.

Kurslederen for Spinning Babies® workshop, Claire Eccleston, underviser på engelsk. Ved behov vil undervisningen bli oversatt til norsk. ​

Doula workshops and Spinning Babies® workshops are open to everybody who are interested. If you want to start at the 2 year education at DOULASKOLEN, you have to attend in a Doula workshop first.

The workshop leader for the Doula workshop, Gry Aksnes, will teach in English if one or more of the participants do not understand Norwegian. If so, some of the teaching will be translated into Norwegian if needed. 

The workshop leader for the Spinning Babies® workshop, Claire Eccleston, will be teaching in English. If needed, some of the teaching will be translated into Norwegian. 

Doula workshop
with Gry Aksnes.
Spinning Babies® workshop

with Approved Spinning Babies® Trainer Claire Eccleston, September 2024.
bottom of page