Åpne workshops

Disse helgekursene er åpne for alle interesserte. Dersom du ønsker å ta den 2-årige deltidsutdannelsen ved DOULASKOLEN, må du delta på Doula workshop først. Spinning Babies workshopen er del av den 2-årige utdannelsen. 

Kurslederen for Spinning Babies workshop, Claire Eccleston, underviser på engelsk. Ved behov vil undervisningen bli oversatt til norsk. 

Kurslederen for Doula workshop, Gry Aksnes, underviser på norsk hvis alle deltakerne forstår norsk. Hvis ikke, underviser hun på engelsk, og oversetter til norsk ved behov. 

Open workshops

These weekend workshops are open to everybody who are interested. If you want to start at the 2 year education at DOULASKOLEN, you have to attend in a Doula workshop first. The Spinning Babies workshop is part of the education. 

The workshop leader for the Spinning Babies workshop, Claire Eccleston, will be teaching in English. If needed, some of the teaching will be translated into Norwegian. 

The workshop leader for the Doula workshop, Gry Aksnes, will teach in English if one or more of the particioants do not understand Norwegian. If so, some of the teaching will be translated into Norwegian if needed. 

Doula workshop
with Gry Aksnes.
Spinning Babies workshop

with Approved Spinning Babies Trainer Claire Eccleston, October 2022.