top of page

doula workshop

2 dagers workshop

For mer informasjon og påmelding:
Kontakt Gry Aksnes,

gry.aksnes@gmail.com

(+47) 95870103

Det kan avtales en-dags privat Doula workshop for en eller to deltakere. Før deltidsutdannelsen starter i Oslo i august og i Bergen i september, holdes det ikke flere 2 dagers Doula workshops.

Kursavgift: kr. 3800

Kursleder: Gry Aksnes

2 Days workshop

For more information and to sign up:
Contact Gry Aksnes,

gry.aksnes@gmail.com

(+47) 95870103

A private one day Doula workshop can be arranged for one or two participants. Before we start the education in Oslo in August and in Bergen in September, there will not be any more 2 days Doula workshops. 

Workshop fee: kr. 3800

Workshop leader: Gry Aksnes

Ønsker du å lære veldig gode redskap for å kunne gi støtte til mor, partner og barn gjennom fødselsforløpet?

 

Delta på 2 dagers Doula workshop eller avtal privat en-dags Doula workshop for en eller to deltakere.


På Doula workshop, lærer deltakerne å bruke metoder som kan gi naturlig smertelindring og bedre rier for den fødende kvinnen, og som kan hjelpe henne til å ha en avspent kropp, et tilltsfullt sinn og indre ro, slik at hun og babyen kan få et lettere og bedre fødselsforløp.


Kursdeltakerne lærer også hvordan de selv kan ha indre ro og glede, være fokusert og ha et energioverskudd mens de er fødselshjelper/doula.  


Doula workshopen er for jordmødre, kursledere for fødselsforberedende kurs, kvinner og menn som vurderer å bli student ved DOULASKOLENS 2-årige deltidsutdannelse samt alle andre interesserte.


Undervisningen blir på engelsk hvis en eller flere av deltakerne ikke forstår norsk. I så fall blir det oversettelse til norsk ved behov.

Do you want to learn great tools for supporting women, their partners and babies during childbirth?

 

Attend a 2 days workshop, or order a one day private Doula workshop for one or two participants.  

 

In a Doula workshop, the participants will learn to use methods that can give natural pain relief and better contractions for the woman, and help her stay calm, relaxed, joyful and full of trust, so that the woman and her baby can get an easier and better labour and birth.

 

The participants also learn how to stay calm, focused and joyful and how to have enough energy while being a birth helper. 

 

The Doula Workshop is for midwives, childbirth educators, for women and men who are interested in becoming students at DOULASKOLEN and for everybody else who are interested.

 

The teaching will be in English if one or more of the participants do not understand Norwegian. If so, some of the teaching will be translated into Norwegian if needed.

bottom of page