doula workshop

2 dagers workshop

Bergen:

Helgekurs 9. og 10. oktober 2021, kl. 10 til 18.

Arrangementet på Facebook

Lørenskog ved Oslo: 

2 dagers kurs tirsdag 14. og onsdag 15. september 2021, kl. 13 til 21.
Arrangementet på Facebook

Helgekurs i januar 2022.

Kursavgift: kr. 3300, inklusiv lunsj.

Kursleder: Gry Aksnes

For mer informasjon og påmelding:
Kontakt Gry Aksnes,

gry.aksnes@gmail.com

(+47) 95870103

2-days workshop

Bergen:

Weekend workshop 9. and 10. October 2021, at 10 till 18.
Facebook event

Lørenskog by Oslo: 

2-days workshop Tuesday 14. and Wednesday 15. September 2021, at 13 till 21. 
Facebook event

Weekend workshop in January 2022.

Workshop fee: kr. 3300, lunch included

Workshop leader: Gry Aksnes

For more information and to sign up:
Contact Gry Aksnes,

gry.aksnes@gmail.com

(+47) 95870103

Ønsker du å lære veldig gode redskap for å kunne gi støtte til mor, partner og barn gjennom fødselsforløpet?


På dette 2 dagers kurset, lærer deltakerne å bruke metoder som kan gi naturlig smertelindring og bedre rier for den fødende kvinnen, og som kan hjelpe henne til å ha en avspent kropp, et tilltsfullt sinn og indre ro, slik at hun og babyen kan få et lettere og bedre fødselsforløp.


Kursdeltakerne lærer også hvordan de selv kan ha indre ro og glede, være fokusert og ha et energioverskudd mens de er fødselshjelper/doula.  


Doula workshopen er for jordmødre, kursledere for fødselsforberedende kurs, kvinner og menn som vurderer å bli student ved DOULASKOLENS 2-årige deltidsutdannelse samt alle andre interesserte.


Undervisningen blir på engelsk hvis en eller flere av deltakerne ikke forstår norsk. I så fall blir det oversettelse til norsk ved behov.

Do you want to learn great tools for supporting women, their partners and babies during childbirth?

 

In this 2-days workshop, the participants will learn to use methods that can give natural pain relief and better contractions for the woman, and help her stay calm, relaxed, joyful and full of trust, so that the woman and her baby can get an easier and better labour and birth.

 

The participants also learn how to stay calm, focused and joyful and how to have enough energy while being a birth helper. 

 

The Doula Workshop is for midwives, childbirth educators, for women and men who are interested in becoming students at DOULASKOLEN and for everybody else who are interested.

 

The teaching will be in English if one or more of the participants do not understand Norwegian. If so, some of the teaching will be translated into Norwegian if needed.