top of page

DOULASKOLEN i Oslo og Bergen 

– En 2-årig deltidsutdannelse

DOULASKOLEN i Oslo og i Bergen

DOULASKOLEN i Oslo og Bergen utdanner studentene til fødselsdoula, barseldoula, svangerskapsterapeut og kursleder. Det er undervisning ved blant annet doulaer, jordmødre, massasjelærer, akupressurlærer, barnefysioterapeut og gravidyogalærer.

Les om lærerne og deres undervisning.

 

DOULASKOLEN er en 2-årig deltidsutdannelse som går over 18 helger inklusiv avsluttende eksamen. 17. kull starter i Oslo i august 2024, og 18. kull starter i Bergen i september 2024.

Undervisningen på studiet

På den 2 -årige deltidsutdannelsen, underviser de aller fleste lærerne på norsk. Undervisning på engelsk kan oversettes til norsk ved behov.

Fødselsdoula og Barseldoula

 

På DOULASKOLEN lærer studentene å bli en kunnskapsrik, dyktig, tilstedeværende og omsorgsfull fødselsdoula. Det undervises om pust og bruk av lyd, bevegelse, aktive fødestillinger og Spinning Babies-metoden, samt å gi fødselsmassasje, akupressur og homeopati under fødselen. Dette kan blant annet virke smertelindrende og ristimulerende, og gi et bedre fødselsforløp med ingen eller færre fødselskomplikasjoner.

Det gis også undervisning om vannfødsel, hjemmefødsel, sykehusfødsel, fødselskomplikasjoner, akutte situasjoner og førstehjelp for mor og barn, og om svangerskapsplager og -komplikasjoner.

Studentene lærer også å bli en dyktig og omsorgsfull barseldoula som kan gi veiledning om god ammestart, tilknytning, babystell, bæring, babymassasje og støtte i barselperioden.

 

Svangerskapsterapeut

 

Studentene lærer å gi behandlinger til gravide med gravidmassasje, akupressur og Spinning Babies-metoden. De lærer også å lede i avspennings- og kontakt med barnet-øvelser, samt å gi fødsels- og foreldre-forberedende veiledning og kostholdsveiledning.

Det gis undervisning om ammeveiledning og å veilede i foreldrerollen samt å gi behandling med barselmassasje og akupressur i barseltiden.

 

 

Kursleder

Studentene får opplæring i å holde fødsels- og foreldreforberedende helgekurs for mange par og kurs for enslige gravide, samt kortere privat fødselsforberedende kurs og privat babymassasje-kurs.

 

Doulatjeneste

Studentene lærer hvordan de kan følge opp par og enslige mødre gjennom hele perioden fra svangerskapets andre trimester til barseltiden ved å gi behandlinger og veiledning, undervise dem, forberede fødselen sammen med dem, være i doulaberedskap rundt termindato, delta som fødselsdoula gjennom hele fødselsforløpet, og etter fødselen være barseldoula og gi ammeveiledning, behandlinger og støtte til familien.

Doula Workshop

Det er obligatorisk å delta på en-helgs Doula Workshop før studiestart. Doula Workshopen er åpen for alle interesserte. Etter kurset kan man velge å starte på deltidsutdanningen. 

ute m baby.jpg

Kollokvier og trening mellom skolehelgene

Mellom skolehelgene har studentene kollokvier hvor de gjennomgår studiemateriale og trener på teknikker de har lært. Studentene skal gi 50 behandlinger med gravidmassasje og akupressur til medstudenter og gravide kvinner mellom skolehelgene for å øve til eksamen.

Eksamen

Det er avsluttende eksamen den 18. helgen av deltidsutdannelsen, og det vil være både praktiske eksamener og en skriftlig eksamen.

Studieavgift

 

Deltidsutdannelsen går over 18 helger inklusiv eksamen i løpet av halvannet til to år.

Studieavgiften er 90 000 kr. Studentavgiften betales innen skolestart eller det kan avtales en avdragsordning.

 

I studieavgiften er følgende inkludert:

  • Påmeldingsavgift

  • Studieavgift for 17 skolehelger, lørdag og søndag fra kl.10 til 18.

  • 3 timer individuell studentveiledning ved Gry Aksnes

  • Eksamensavgift 1 eksamenshelg

IMG_1300 (1).jpg
akupressur.JPEG
bottom of page