DOULASKOLEN i Oslo og Bergen 

– En 2-årig deltidsutdannelse

DOULASKOLEN i Oslo og i Bergen

DOULASKOLEN i Oslo og Bergen utdanner studentene til fødselsdoula, barseldoula, svangerskapsterapeut og kursleder. Det er undervisning ved blant annet doulaer, jordmødre, lege, massasjelærer, akupressurlærer, barnefysioterapeut, gravidyogalærer og Spinning Babies Approved Trainer. Les om lærerne og deres undervisning.

 

DOULASKOLEN er en 2-årig deltidsutdannelse som går over 19 helger inklusiv avsluttende eksamen. 14. kull starter i Oslo i februar 2022 og 15. kull starter i Bergen august 2022.

Undervisningen på studiet

At the education, all the teachers will teach in English if one or more of the students do not understand Norwegian. The teaching will be translated into Norwegian if needed. 

 

På den 2 -årige deltidsutdannelsen, underviser de aller fleste lærerne på norsk, men mindre en eller flere av studentene ikke forstår norsk, da blir all undervisning på engelsk. Engelsk undervisning kan bli oversatt til norsk ved behov.

Doula

 

På DOULASKOLEN lærer studentene å bli en kunnskapsrik, dyktig, tilstedeværende og omsorgsfull doula. Det undervises om pust og bruk av lyd, bevegelse, aktive fødestillinger og Spinning Babies-metoden, samt å gi fødselsmassasje, akupressur og homeopati under fødselen. Dette kan virke både smertelindrende og ristimulerende.

Det gis også undervisning om vannfødsel, hjemmefødsel, sykehusfødsel, fødselskomplikasjoner, akutte situasjoner og førstehjelp for mor og barn, og om svangerskapsplager og -komplikasjoner, samt om amming, tilknytning og annet i barselperioden.

 

Terapeut

 

Studentene lærer å gi behandlinger til gravide med gravidmassasje, akupressur og Spinning Babies-teknikker. De lærer også å lede i avspennings- og kontakt med barnet-øvelser, samt å gi fødsels- og foreldre-forberedende veiledning og kostholdsveiledning.

Det gis undervisning i ammeveiledning og å veilede i foreldrerollen samt å gi behandling med barselmassasje og akupressur i barseltiden.

 

 

Kursleder

Studentene får opplæring i å holde fødsels- og foreldreforberedende helgekurs for mange par og for enslige gravide, samt individuelt Naturlig fødsel-kurs og individuelt Babymassasje-kurs.

 

Doulatjeneste

Studentene lærer hvordan de kan følge opp par og enslige mødre gjennom hele perioden ved å gi behandlinger og veiledning, undervise dem, forberede fødselen sammen med dem, være i doulaberedskap rundt termindato, delta som doula gjennom hele fødselsforløpet, og etter fødselen gi ammeveiledning, behandling og støtte for mor og barn.

Doula Workshop

Det er obligatorisk å delta på en-helgs Doula Workshop før studiestart. Doula Workshopen er åpen for alle interesserte. Etter kurset kan man velge å starte på deltidsutdanningen. 

Kollokvier og trening mellom skolehelgene

Mellom skolehelgene har studentene kollokvier hvor de gjennomgår studiemateriale og trener på teknikker de har lært. Studentene skal gi 50 behandlinger med gravidmassasje og akupressur til medstudenter og gravide kvinner mellom skolehelgene for å øve til eksamen.

Eksamen

Det vil være både praktiske eksamener og en skriftlig eksamen.

Studentavgift

 

Studentavgiften for 19 helger inklusiv eksamen er 95 000 kr.

 

Studentavgiften betales innen skolestart eller det kan avtales en avdragsordning.

 

I studentavgiften er følgende inkludert:

  • påmeldingsavgift

  • studieavgift

  • eksamensavgift

  • 3 timer individuell studentveiledning