top of page
sissel_tangeras1.jpg

Sissel Tangerås

Sissel er pusteveileder, sykepleier og gestaltcoach, og har en master i relasjonsledelse fra NTNU. Hun har også lang erfaring fra treningsbransjen både som instruktør og leder. Nå driver hun Pust365 hvor hun hjelper mennesker som opplever pustevansker, med å endre og optimalisere sine pustevaner.

 

Gjennom en-til-en konsultasjoner, foredrag og kurs for grupper, brenner hun pustens plass på pallen ved siden av gode trenings-, kostholds- og søvnvaner.

  • Facebook

Sissel Tangerås sin undervisning

Under graviditet, fødsel og i barselperioden vil kvinner oppleve fysiologiske endringer som påvirker pusten direkte. Det å øke kunnskapen om pusten og benytte mulighetene vi har til å påvirke, vil være gunstig for både mor og barns helse og velvære, mener Sissel. 

 

Det er foreløpig lite forskning på temaet, men gjennom sin IBT (Integrative breathing therapy) utdannelse, tok Sissel et dypdykk i den forskningen vi har så langt knyttet til graviditet og pust. Hun er glad for å dele kunnskap og erfaringer omkring temaet med fremtidige doulaer.


Sissel underviser om blant annet:

  • Generell kunnskap om pustens fysiologi.

  • Kvinner, hormoner og pust.

  • Hvordan pusten blir påvirket gjennom ulike trimester i svangerskapet.

  • Sammenhenger mellom pust og fødselskomplikasjoner.

  • Sammenhenger mellom nervesystemet og pust, og hvordan det hormonelle systemet blir påvirket.

  • Vagusnerven og hvordan vi kan stimulere den gjennom ulike øvelser og rutiner.

  • Forståelse for hvorfor ikke alle finner fokus på pusten beroligende og hvordan man kan jobbe med det.

  • Barnets pust samt utvikling av luftveier og sammenheng med helse senere i livet. 

  • Hjelp til å takle uro og bekymringer, og hvordan det henger sammen med senere svangerskapsdepresjoner.

Sissels motto: "God pust er god folkehelse" 

bottom of page