top of page
sissel_tangeras1.jpg

Sissel Tangerås

Sissel Tangerås er pusteveileder, sykepleier, gestaltcoach og har en master i relasjonsledelse fra NTNU. Hun har lang erfaring fra treningsbransjen både som eier, leder og gruppetreningsinstruktør i blant annet yoga og pilates.

 

De senere årene har Sissel hatt fokus og spesialisert seg på pust og avspenning og videre funksjonell hverdagspust. Nå driver hun Pust365 hvor hun hjelper mennesker med pustevansker og dysfunksjonell pust til å endre og optimalisere sine daglige pustevaner. Med en-til-en konsultasjoner, foredrag og kurs for grupper har hun bidratt til å hjelpe mange mennesker til økt livskvalitet gjennom systematisk trening som forbedrer pustevanene.

Sissel Tangerås sin undervisning

Under graviditet og barselperiode er pusten svært viktig for både mor og barns helse og velvære, og i fødsel er optimal pust helt avgjørende for mor og barn.

Sissel underviser om pust og avspenning ved Doulaskolen for at doulaen best mulig kan veilede vordende foreldre med nyttige øvelser som er helsefremmende under graviditeten og samtidig forbereder paret til den forestående fødselen. 


Sissel underviser om blant annet:

  • Generell kunnskap om pustens fysiologi.

  • Kvinner, hormoner og pust.

  • Hvordan pusten blir påvirket gjennom ulike trimester i svangerskapet.

  • Sammenhenger mellom pust og fødselskomplikasjoner.

  • Sammenhenger mellom nervesystemet og pust, og hvordan det hormonelle systemet blir påvirket.

  • Vagusnerven og hvordan vi kan stimulere den gjennom ulike øvelser og rutiner.

  • Forståelse for hvorfor ikke alle finner fokus på pusten beroligende og hvordan man kan jobbe med det.

  • Barnets pust samt utvikling av luftveier og sammenheng med helse senere i livet. 

  • Hjelp til å takle uro og bekymringer, og hvordan det henger sammen med senere svangerskapsdepresjoner.

Sissels motto: "God pust er god folkehelse" - også under svangerskap, fødsel og barsel

bottom of page