top of page
sissel_tangeras1.jpg

Sissel Tangerås

Gry Aksnes sin undervisning

Gry er hovedlærer og underviser på hver av de 18 skolehelgene.


Doulastudentene vil lære om:

 

 • Gravidmassasje

 • Barselmassasje

 • Å lede avspenningsøvelser

 • Foreldrenes tilknytning til og kontakt med barnet før, under og etter fødselen

 • Samtale, veiledning og fødselsforberedelse for enslige gravide / blivende foreldre

 • Samtale og veiledning for enslige barselkvinner/ nybakte foreldre

 • Ernæring for graviditet og barseltid

 

 • Doulatjeneste

 • Hvordan forberede seg til fødselen sammen med enslige gravide / par

 • Hvordan assistere enslige gravide /par i å skrive «Fødebrev til jordmor» 

 • Doulaens samarbeid og kommunikasjon med fødekvinnen, kvinnens partner, jordmor, fødselslege og barnepleier

 • Fødselens start og faser

 • Hva som fremmer kroppens produksjon av fødselshormoner

 • Naturlig igangsetting, ristimulering og smertelindring 

 • Fødselsmassasje inklusiv akupressur- og soneterapipunkter

 • Bevegelse og aktive fødestillinger

 • Hvordan assistere fødekvinnen til å være tålmodig, og ha indre ro, tillit og glede

 • Tilstedeværelse i kroppen, pusten og øyeblikket

 • Den fødende kvinnens bruk av åpen pust og lyd 

 • Doulaens stemmebruk, bruk av beroligende stemme - Stillhet

 • Doulaens observasjon av kvinnens spenningsnivå, pust og emosjonelle tilstand

 • Nærhet – avstand, grenser

 • Åpenhet – sjenanse

 • Vannfødsel

 • Hjemmefødsel

 • Sykehusfødsel

 • De første minuttene med den nyfødte, tilknytning, sen avnavling

 • God ammestart, ammeveiledning den første tiden

 • De første ukene med den nyfødte

 • Praktisk hjelp før, under og etter fødselen

Hvordan holde kurs

 • Fødsels- og foreldreforberedende kurs

 • Individuelt fødselsforberedende kurs

 • Individuelt Babymassasjekurs

bottom of page