Gry Aksnes

Gry Aksnes er grunnlegger av DOULASKOLEN, og er hovedlærer og rektor. Hun har arbeidet som terapeut og kursleder siden 1981, og som Doula siden 1994.

I en årrekke har hun holdt fødsels- og foreldreforberedende kurs med deltakere fra hele Norge. Svært mange par samt enslige mødre og deres fødselshjelpere har hatt stor nytte av de gode metodene for bedre fødsel som Gry underviser i.  


Babymassasje har hun undervist både i egen regi og på mange helsestasjoner. Gry har også undervist om vennlig berøring til barnehageansatte. Hun har undervist jordmødre og barnepleiere om naturlig fødsel og doulaens redskaper på flere sykehus.

Sine tre døtre fødte Gry naturlig i badekar hjemme. To av dem tok hun imot selv.

 

Gry er utdannet massasjelærer fra Nordlys Centret (Danmark). Hun har også utdanning fra Twin Lakes College of the Healing arts (USA), Axelsons Body Work School (Oslo) og Moreno Instituttet (Oslo), samt flere kurs i Spinning Babies-metoden og en rekke andre kurs og konferanser om svangerskap, fødsel og småbarnstid.

 

I september 2009 startet Gry DOULASKOLEN i Oslo, og har utdannet over hundre studenter. 

Høsten 2010 startet hun DOULASENTERET i Oslo – for graviditet, fødsel og småbarnstid. www.doulasenteret.no

Gry Aksnes sin undervisning

Gry er hovedlærer og underviser på hver av de 18 skolehelgene.


Doulastudentene vil lære om:

 

 • Gravidmassasje

 • Barselmassasje

 • Å lede avspenningsøvelser

 • Foreldrenes tilknytning til og kontakt med barnet før, under og etter fødselen

 • Samtale, veiledning og fødselsforberedelse for enslige gravide / blivende foreldre

 • Samtale og veiledning for enslige barselkvinner/ nybakte foreldre

 • Ernæring for graviditet og barseltid

 

 • Doulatjeneste

 • Hvordan forberede seg til fødselen sammen med enslige gravide / par

 • Hvordan assistere enslige gravide /par i å skrive «Fødebrev til jordmor» 

 • Doulaens samarbeid og kommunikasjon med fødekvinnen, kvinnens partner, jordmor, fødselslege og barnepleier

 • Fødselens start og faser

 • Hva som fremmer kroppens produksjon av fødselshormoner

 • Naturlig igangsetting, ristimulering og smertelindring 

 • Fødselsmassasje inklusiv akupressur- og soneterapipunkter

 • Bevegelse og aktive fødestillinger

 • Hvordan assistere fødekvinnen til å være tålmodig, og ha indre ro, tillit og glede

 • Tilstedeværelse i kroppen, pusten og øyeblikket

 • Den fødende kvinnens bruk av åpen pust og lyd 

 • Doulaens stemmebruk, bruk av beroligende stemme - Stillhet

 • Doulaens observasjon av kvinnens spenningsnivå, pust og emosjonelle tilstand

 • Nærhet – avstand, grenser

 • Åpenhet – sjenanse

 • Vannfødsel

 • Hjemmefødsel

 • Sykehusfødsel

 • De første minuttene med den nyfødte, tilknytning, sen avnavling

 • God ammestart, ammeveiledning den første tiden

 • De første ukene med den nyfødte

 • Praktisk hjelp før, under og etter fødselen

Hvordan holde kurs

 • Fødsels- og foreldreforberedende kurs

 • Naturlig fødsel-kurs

 • Individuelt Naturlig fødsel-kurs

 • Individuelt Babymassasjekurs

Ta kontakt

 • Facebook - Black Circle

Kontaktinformasjon

E-post: gry.aksnes@gmail.com

Telefon: (+47) 958 70 103