top of page

Gabriela Martin Klafstad 

Gabriela Martin Klafstad har over 10 års erfaring med Biodanza og er utdannet Biodanzalærer  ved Unni Heim, Norsk Biodanza Skole (Rolando Toro Systemet).  


Hun har mer enn 20 års erfaring med dans og bevegelse (expression corporal) i Buenos Aires og andre danse- og bevegelsesteknikker i USA og Europa. Kombinasjonen av Biodanza, utrykksbevegelse og selvutvikling har i mange år vært hennes viktigste verktøy for utrykke seg gjennom livet. 
 

Fra 2013 har hun holdt ukentlige Biodanza begynnerklasser på Kunsthøgskolen i Oslo sammen med sin kollega Grazia Lombardi.  I tillegg til Biodanzautdannelsen har Gabriela fullført Specialization Course in the application of Biodanza for Barn & Ungdom ved Monica Turco i Oslo, samt Application of Biodanza for Eldre med Nadia Costa Robin i Bristol (UK).

Hun har også jobbet 7 år i en tospråklig barnehage i Oslo. Gabriela er fra Argentina og har bodd i Oslo fra 2004 med sin mann og to sønner.

På DOULASKOLEN underviser Gabriela sammen med sin kollega Paola Havill, som underviser i Biodanza i Tønsberg.

Gabriela Martin Klafstad sin undervisning

Som doula er man nærende tilstede i tjeneste for kvinnen eller paret man jobber med. Med Biodanza som metode får du utforske og utvikle disse sidene ved deg selv. Vi skaper levende opplevelser av rene menneskemøter, kontakt, berøring, intimitet og grenser, trygghet, omsorg og "containment". Du får både oppleve at dine medstudenter er der for deg når du er "mottakeren", og du får opplevelser der du selv er i rollen som tjener med 100% tilstedeværelse for den andre. Du inviteres til å oppleve din egen kraft, varme, styrke, indre ro og identitet side om side med opplevelser hvor ditt eget indre barn får komme til uttrykk og får dekket sine behov.

Disse erfaringene blir nyttige for deg i rollen som doula, både fordi det åpner opp for trygghet i rollen, men også fordi opplevelsene kan være med på å forløse eller frigi blokkeringer og sperrer du selv har som individ i forhold til kontakt med både deg selv og den andre.

bottom of page