top of page

Cecilia Lindgaard

"Da jeg var 10 år, fulgte jeg min mors svangerskap med stor begeistring og bestemte meg for å bli jordmor. Etter nesten 18 år som jordmor, er jeg fortsatt veldig fascinert av alt som skjer mellom mor og barn i denne spesielle perioden."

Cecilia er utdannet jordmor i Sverige, og begynte sitt arbeid i fødselsomsorgen på Danderyd sykehus i Stockholm. Så flyttet hun til Oslo og var innom Ullevål og Ahus, og hun har også lang erfaring fra svangerskapsomsorgen. Cecilia har akupunktur-utdannelse for jordmødre. 

I mange år jobbet hun med reading både som hjelpelærer på Agape instituttet og i individuelle sesjoner. De siste årene har hun utdannet seg til NLP-coach og Yogaterapeut. Hun har yogaterapi-timer for gravide og holder svangerskapskurs. 

Cecilia Lindgaard sin undervisning

  • Hvordan doulaen kan gi kvinnen og hennes partner god støtte og omsorg.

  • Hva jording er og hvordan jordingen påvirker doulaen og den fødende kvinnen.

  • Yogaøvelser for jording.

  • Innblikk i Ayurveda.

bottom of page