Gry Aksnes

Gry Aksnes er grunnlegger av DOULASKOLEN, og er hovedlærer og rektor. Hun har arbeidet som terapeut og kursleder siden 1981, og som Doula (fødselshjelper/fødselscoach) siden 1994.

I en årrekke har hun holdt Naturlig fødsel-kurs og svangerskapskurs med deltakere fra hele Norge. Svært mange par samt enslige mødre og deres fødselshjelpere har hatt stor nytte av de gode metodene for bedre fødsel som Gry underviser i. 

Babymassasje har hun undervist både i egen regi og på mange helsestasjoner. Gry har også undervist om vennlig berøring til barnehageansatte. På to Oslo-sykehus har hun undervist jordmødre og barnepleiere om naturlig fødsel og doulaens redskaper.

Sine tre døtre fødte Gry naturlig i badekar hjemme. To av dem tok hun imot selv. 

Gry er utdannet massasjelærer fra Nordlys Centret (Danmark). Hun har også utdanning fra Twin Lakes College of the Healing arts (USA), Axelsons Body Work School (Oslo) og Moreno Instituttet (tidligere Norsk Psykodrama Institutt, Oslo).

 

I september 2009 startet Gry DOULASKOLEN i Oslo, og har hatt over hundre studenter. 

Høsten 2010 startet hun DOULASENTERET i Oslo – for graviditet, fødsel og småbarnstid. 
www.doulasenteret.no