Doula Gry Aksnes

Gry Aksnes er grunnlegger av DOULASKOLEN, og er hovedlærer og rektor.

Les mer ...

 

Midwife Ina May Gaskin

Ina May Gaskin is a widely respected midwife, teacher and writer.

Les mer ...

 

 

 

Doula and midwife Anna Verwaal

 

Anna Verwaal is a maternal-child health nurse, conscious conception & birth consultant, primal period educator, midwife & doula instructor.

Les mer ...

 
 

Doula Jennifer Walker

Jennifer Walker is an Approved Spinning Babies Trainer, training midwives, doctors, childbirth educators and doulas locally and internationally.

Les mer ...

  

 
Jordmor Helene Habberstad

Helene Habberstad har bakgrunn som utdannet jordmor, kroppsorientert psykoterapeut og sertifisert traume terapeut (Somatic Experience Practition).

Les mer ...

 
 

 Jordmor Bippi Trovik

Bippi Trovik ( Ellen-Sofie Trovik) arbeider full stilling som hjemmefødsels-jordmor. Sammen med jordmor Cathrine Trulsvik driver hun "Jordmorteamet".

Les mer ... 

 

Jordmor Bente Guildal

Bente Guildal har arbeidet som jordmor ved fødeavdelingen på Ullevål sykehus siden 1978, og hun har undervist i akuttmedisin ved avdelingens workshop i obstetrisk akuttmedisin og ved introduksjonsdager for nyansatte.

Les mer ...

 
Lege Anette Bender
 
Anette Bender arbeider på Antroposofisk-Medisinsk Terapeuticum i Oslo hvor hun har mange gravide til svangerskapskontroll.
 
 
 
 
 
 

Lege Linn Ingrid Dahl

Linn Ingrid Dahl arbeider som allmennlege på Balderklinikken i Oslo og på Aleris Medisinsk senter i Akershus.

Les mer ...

 
   

Apuktør Vibeke Klev

Vibeke Klev er utdannet akupunktør fra Akupunkturhøgskolen (2005) og offentlig godkjent sykepleier (1996).

Les mer ...
 
 
 

Homepath Sandra Bartfai

Sandra Bartfai has been a practising professional homeopath since 1992, graduating from the Practical School of Homeopathy in London.

Les mer ...

 

 

Unni Kristin Skagestad

Unni Kristin Skagestad er skuespiller og underviser i presentasjonsteknikk for bl.a. næringsliv og topp-politikere.

Les mer ...

 

 

Gabriela Martin Klafstad

Gabriela Martin Klafstad har over 10 års erfaring med Biodanza og er utdannet Biodanzalærer  ved Unni Heim, Norsk Biodanza Skole (Rolando Toro Systemet).

Les mer ...

 

 

 

Lavanya Grethe Pettersen

Lavanya Grethe Pettersen er trent i Aqua-Balancing bodywork i Tyskland og Inner child co-dependency-work i Sverige.

Les mer ...

  
 

Anne Sophie MacLeod

Anne Sophie MacLeod arbeider som fysioterapeut og familieterapeut.

Les mer ...

 

 
 
 
 Marcello Windolph

Marcello Windolph is a certified Perceptive Psychopedagogue and Fasciatherapist based in Amsterdam, Netherlands.

Les mer ...