Helene Habberstad sin undervisning:

Helene Habberstad underviser om vanlige prosedyrer og inngrep under fødselen som kvinnen vil kunne møte på sykehuset. Hun går også gjennom medisinske ord og uttrykk som brukes i forbindelse med svangerskap, fødsel og barseltid.

Det blir ytterligere fokus på barseltiden, forutsetninger for vellykket amming og tilknytning til barnet.

Kvinnen og barnet kan oppleve fødselen som en overveldende og traumatisk opplevelse. Helene vil undervise om årsaker til dette, og om Somatic Experiencing (SE), en banebrytende metode for indre vekst og utvikling.

www.bevisstfoedsel.no