LAVANYA GRETHE PETTERSEN: “Aqua-balancing”

Dyp avspenning og velvære i varmt vann

På en varsom tillitskapende og leken måte oppstår muligheten til å kunne hengi seg og gi slipp. Med hjelp av vektløsheten i vannet kan vi holde, bære og vugge hverandre som kjærlige foreldre gjør med sine barn. Mange av oss trenger påfyll av å bare være og hvile hjerte til hjerte, andre har glemt denne nærende tilstanden av total trygghet som en gang var.

Opplever du dette som doula vil du naturlig kunne gi denne tryggheten til den fødende kvinne og barnet. Det gir oss også muligheten til å forestille oss hvordan det er for barnet å være vektløs i mors mage, og hvordan vannet kan være avspennende og beroligende for den fødende kvinne.

 

Om opphavet til Aqua Balancing

Teknikken har sine røtter i Harold Dull sitt arbeid. Dull drev med Shiatsu som går på å løse spenninger ved å trykke på punkter på kroppen - ofte samtidig med at kroppen blir bøyd eller strukket. Dull tok denne teknikken med seg i varmtvannsbasseng hvor han ga behandlinger for forskjellige fysiske og psykiske lidelser, han kalte denne formen for Watsu. Inspirert av Watsu og andre former for ”Bodywork” er det utviklet forskjellige former for behandling i varmt vann som går på dyp avspenning.