Linn Ingrid Dahl sin undervisning:

 

Lege Linn Ingrid Dahl skal undervise om:

Ernæring i svangerskapet og barselperioden.

Fysiologiske endringer i kvinnens kropp gjennom graviditeten.

Svangerskapsplager:

 • Svangerskapskvalme
 • Bekkenløsning
 • Falske svangerskapsrier
 • Blødninger i svangerskapet
 • Utflod i svangerskapet
 • Kløe i svangerskapet
 • Urinveisinfeksjon hos gravide
 • Råd som doulaen kan gi angående svangerskapskvalme, bekkenløsning og falske svangerskapsrier

Risikofaktorer i svangerskapet:

 • Diabetes i svangerskapet
 • Flerlingesvangerskap
 • Overtidig svangerskap
 • Streptokokker og graviditet
 • Toxoplasmose
 • Når babyen sparker for lite

Komplikasjoner i svangerskapet:

 • Morkakeløsning (Abruptio placentae)
 • Forliggende morkake (Placenta previa)
 • Preeklampsi og eklampsi (svangerskapsforgiftning)
 • Tromboemboli under svangerskap (blodpropp)

Fødsel:

 • For tidlig fødsel
 • Seteleie og tverrleie
 • Spontan vaginal fødsel

Etter fødsel

 • Vanlige plager hos nyfødte og råd som doulaen da kan gi foreldrene
 • Faretegn hos nyfødte
 • Barselfeber hos kvinnen
 • Brystbetennelse
 • Postpartum blødning
 • Postpartum depresjon

Kontakte lege:

 • Ved hvilke tilstander man må kontakte lege i svangerskapet og i barselperioden