Gry Aksnes

Gry Aksnes sin undervisning:

 

Gry skal undervise på hver av de 18 skolehelgene.


Doulastudentene vil lære om:

 

 • Gravidmassasje inklusiv akupressur og soneterapi
 • Barselmassasje inklusiv akupressur og soneterapi
 • Å lede avspenningsøvelse
 • Foreldrenes tilknytning til og kontakt med barnet før, under og etter fødselen
 • Samtale, veiledning og fødselsforberedelse for enslige gravide / blivende foreldre
 • Samtale og veiledning for enslige barselkvinner/ nybakte foreldre
 • Ernæring for graviditet og barseltid
 
 • Doulatjeneste
 • Hvordan forberede seg til fødselen sammen med enslige gravide / par
 • Hvordan assistere enslige gravide /par i å skrive «Ønskebrev til jordmor» 
 • Doulaens samarbeid og kommunikasjon med fødekvinnen, mannen, jordmor, fødselslege og barnepleier
 • Fødselens start og faser
 • Naturlig igangsetting, ristimulering og smertelindring 
 • Fødselsmassasje inklusiv akupressur- og soneterapipunkter
 • Bevegelse og aktive fødestillinger
 • Hvordan assistere fødekvinnen til å være tålmodig, og ha indre ro, tillit og glede
 • Tilstedeværelse i kroppen, pusten og øyeblikket
 • Fødekvinnens bruk av åpen pust og lyd 
 • Doulaens stemmebruk, bruk av beroligende stemme - Stillhet
 • Doulaens observasjon av kvinnens spenningsnivå, pust og emosjonelle tilstand
 • Nærhet – avstand, grenser
 • Åpenhet – sjenanse
 • Vannfødsel
 • Hjemmefødsel
 • Sykehusfødsel
 • God ammestart, ammeveiledning den første tiden
 • De første minuttene, timene og ukene med den nyfødte
 • Praktisk hjelp før, under og etter fødselen
 
 • Å holde Naturlig fødsel-kurs for par
 • Å holde Naturlig fødsel-kurs for enslige gravide
 • Å holde svangerskapskurs for par
 • Å holde svangerskapskurs for enslige gravide
 • Å holde 4 timers individuelt Naturlig fødsel-kurs
 • Å holde individuelt Babymassasjekurs