Kull 9 starter i

september 2017

 

Før studiestart må man delta på
obligatorisk FORKURS:

2. til 4. juni 2017

 

STUDIET på DOULASKOLEN i OSLO
går over 19 helger inklusiv 
avsluttende eksamen.

 

STUDIET starter i september 2017,
og det er avsluttende eksamen
i april 2019. 

 


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

DOULASKOLENS 2-årige deltidsutdanning

På studiet utdannes studentene til Doula (fødselshjelper/fødselscoach), terapeut og kursleder.

Det er undervisning ved blant annet Doulaer, jordmødre, leger, massasjelærer,  akupressurlærer, homeopatilærer og Spinning Babies Approved Trainer.

 

Lengre ned på denne siden, er det oversikt over hva hver av lærerne skal undervise i.

 

Undervisningen på STUDIET

 

Doula

På STUDIET på DOULASKOLEN lærer studentene å bli en kunnskapsrik, dyktig, tilstedeværende og omsorgsfull Doula. Det undervises om pust og bruk av lyd, bevegelse og aktive fødestillinger, samt å gi fødselsmassasje, akupressur og homeopati under fødselen. Dette kan virke både smertelindrende og ristimulerende.

Det gis også undervisning om hjemmefødsel, sykehusfødsel, fødselskomplikasjoner, akutte situasjoner og førstehjelp for mor og barn, og om svangerskapsplager og -komplikasjoner, samt om mor, far og barn i barselperioden.

 

Terapeut

Studentene lærer blant annet å gi behandlinger til gravide med gravidmassasje, akupressur og Spinning Babies-teknikker. Og de lærer å lede i avspennings- og kontakt med barnet-øvelser, samt å gi fødsels- og foreldre-forberedende veiledning og kostholdsveiledning til den gravide kvinne.

Det gis undervisning i å veilede og gi behandling i barseltiden også. 

 

Kursleder

Studentene får grundig opplæring i å holde Svangerskapskurs og Naturlig fødsel-helgekurs for mange par og for enslige gravide, individuelt Naturlig fødsel-kurs og individuelt Babymassasje-kurs.

 

Doulatjeneste

Studentene lærer hvordan de kan følge opp par / enslige mødre gjennom hele perioden ved å gi behandlinger og veiledning, undervise dem, forberede fødselen sammen med dem, være i Doulaberedskap rundt termindato, delta som Doula gjennom hele fødselsforløpet, og etter fødselen gi ammeveiledning og på andre måter støtte foreldre og nyfødte.

 

GRY AKSNES sin undervisning

Les mer

INA MAY GASKIN sin undervisning

Les mer
 

JENNIFER WALKER sin undervisning

Les mer 


Dr. med. LINN INGRID DAHL sin undervisning

Les mer

 

BIPPI TROVIK sin undervisning

Les mer

 

BENTE GUILDAL  sin undervisning

Les mer

 

LEGE ANETTE BENDER sin undervisning

Lege Anette Bender orienterer om antroposofiske og andre legemidler til bruk i svangerskap, fødsel og barseltid.

 

VIBEKE KLEV sin undervisning

Les mer

 
SANDRA BARTFAI: Homeopati

(Sandra skal undervise på engelsk)

Les mer
 

GABRIELA MARTIN KLAFSTAD: Biodanza

Les mer

 

LAVANYA GRETHE PETTERSEN: “Aqua-balancing”

Les mer

 

UNNI KRISTIN SKAGESTAD sin undervisning

Les mer

 

HELENE HABBERSTAD sin undervisning

Les mer

 

ANNE SOPHIE MACLEOD sin undervisning

Les merFILMOPPTAK AV UNDERVISNINGEN

DOULASKOLEN vil filme deler av undervisningen, og studentene kan se på disse opptakene så mange ganger det er ønskelig på sin egen datamaskin.
 

KOLLOKVIER OG TRENING MELLOM STUDIEHELGENE

Mellom studiehelgene har studentene kollokvier hvor de gjennomgår studiemateriale og trener på teknikker de har lært.
Studentene må også gi 50 behandlinger til gravide kvinner før de kan gå opp til eksamen.

 

EKSAMEN

Det vil være både skriftlig og praktisk eksamen.