Huk-stillingDOULAYRKET

Ordet Doula stammer fra gamle Grekenland, og betyr ”kvinne som tjener / hjelper en annen kvinne”. Doulaen i Grekenland var en kvinnelig tjener som hjalp med blant annet fødsel.

Tidligere var det vanlig med Doula, eller rettere sagt hjelpekoner under fødsel her i Norge også. Det var et kvinnefellesskap gjennom kvinnens svangerskap med bl.a. mor, søstre og nabokoner, og disse hjalp også til under fødselen. Men etter at fødselen ble flyttet fra kvinnens hjem til sykehus, har det ikke vært vanlig med hjelpekoner i Norge.

Doulaen representerer kvinnefellesskap og en urgammel tradisjon som har vært vanlig i mange kulturer over hele verden.

I endel andre land som vi naturlig sammenligner oss med, slik som Sverige, Danmark, England, Nederland, Canada, USA og Australia, har det lenge vært mulig for vordende foreldre å ha med en Doula som de har blitt kjent med i god tid før fødselen, og de siste årene har det blitt stadig vanligere å leie Doula i Norge også.

 

Forskning viser at ved bruk av Doula, reduseres keisersnittraten med ca.45%, forløsning med tang / vakuum går ned med 34%, bruk av ristimulerende middel reduseres med 50% og smertelindrende medikamenter med 31%, samt at lengden på fødselen reduseres med 25%.

Undersøkelsene viser også at fødekvinner som har med Doula, har mer positiv fødselsopplevelse og selvoppfattelse og er langt mer tilfredse med partneren sin enn kvinnene som fødte uten Doulastøtte.

Etter fødselen ammer de mer og har mer interaksjon med barnet sitt, og færre får fødselsdepresjon, angst, feber og infeksjoner. Videre opplever begge foreldrene større kontroll over situasjonen som nybakte foreldre.

 

På sykehus i store byer, må ofte jordmor passe på flere fødsler samtidig, og har derfor ikke mulighet til å være tilstede hos hver fødekvinne hele tiden. En Doula kan være tilstede hos fødekvinnen / paret gjennom hele fødselsforløpet helt fra starten av fødselen.

Jordmor og fødselslege har det medisinske ansvaret for fødselen. Doulaen kjenner kvinnen / paret og deres ønsker, og kan gi spirituell, emosjonell, fysisk, praktisk og informativ støtte. Hun kan bidra til å ivareta kvinnens behov, hjelpe henne (og partneren) til å ta informert valg og støtte hennes valg underveis i fødselen.

 

Noe av det viktigste en Doula kan gjøre for fødekvinnen, partneren og barnet som føder seg, er at hun sørger for at hun selv har en dyp indre ro og glede, er helt og fullt tilstede, tillitsfull, tålmodig, respektfull, åpen og oppmerksom med hele seg, og at hun kan være nær og oppmuntrende dersom kvinnen ønsker det.

Slik kan Doulaen bidra til å skape en trygg, rolig og kjærlighetsfylt atmosfære og også være en god rollemodell for fødekvinnen slik at hun lettere kan finne indre ro og glede samt tillit til at hun kan føde. Doulaens omsorgsrolle ovenfor fødekvinnen kan minne om en mor som bærer og støtter sitt barn slik at barnet lettere tror på sine mestringsevner.

En annen viktig oppgave for Doulaen er å støtte paret i å ha god kommunikasjon seg imellom og med barnet som er på vei.

Doulaen kan avlaste både partner og jordmor, og gi partneren mulighet til å ta flere pauser underveis.

 

Å føde er en naturlig prosess, og kvinnekroppen kan føde. Dersom fødekvinnen føler seg trygg og tillitsfull, kan hun lettere følge intuisjon og instinktive behov, gi seg hen og møte riene med åpen, avspent kropp og rolig, tillitsfullt sinn.

Slik kan hun komme inn i en endret bevissthetstilstand, en meditativ tilstand. Da kan fødselen ofte forløpe naturlig og ukomplisert og med mye mindre smerteopplevelse. Og det blir også rom for å oppleve den hellige dimensjonen av fødsel.

Doulaens bidrag kan være veldig viktig for at kvinnen skal klare å være tillitsfull og gi slipp, og håndtere smertene på optimal måte.

Dersom fødekvinnen ønsker det, kan doulaen benytte fødselsmassasje, soneterapi, akupressur, blomsteressenser og homeopati, samt bruke beroligende stemme, hjelpe fødekvinnen til kontinuerlig å puste åpent og fritt og la lyd og bevegelse komme spontant, samt foreslå avspennende bevegelse og gode fødestillinger.

Dette kan virke både avspennende, beroligende, smertelindrende og ristimulerende.

 

Det kan være spesielt nyttig å ha med Doula dersom kvinnen har fødselsangst, kommuniserer dårlig med sin partner eller ikke har en partner.

 

Etter fødselen kan Doulaen hjelpe mor å etablere amming, hjelpe paret å bli tryggere som foreldre, gjennomgå fødselsforløpet med kvinnen / paret, og hjelpe og gi støtte på mange måter i denne store overgangsfasen som det er å få barn.

Doulaen kan også undervise i babymassasje, gi behandling til barselkvinnen samt passe den nyfødtes søsken, gjøre innkjøp, lage mat og gjøre annet husarbeid.