Les også om
DOULASENTERET i Oslo
- for graviditet, fødsel og småbarnstid
Trykk her for www.doulasenteret.no
 

DOULASKOLEN i Oslo

 

NYHETER!

 

WORKSHOPS

These workshops are open for everyone.

 

  • Spinning Babies Workshop with Approved Spinning Babies Trainer Jennifer Walker.

January 13th and 14th 2018 in Oslo

More info

 

  •  "Supporting Touch for Pregnancy and Birth" 

Workshop with Marcello Windolph, a Perceptual Pedagogue and Fasciatheraphist.

June 10th and June 11th 2017 in Oslo (SOLD

OUT).

EXTRA WORKSHOP: June 8th and 9th 2017 in Oslo.

More info. 

 

  • DOULASKOLENS forkurs ved Gry Aksnes

    2. til 4. juni 2017

Ønsker du å lære gode måter å støtte fødende kvinner og babyer på vei? 

Dette er et kurs for de som vurderer å bli student ved DOULASKOLEN, for de som allerede jobber innen svangerskaps- og fødselsomsorgen, og for andre interesserte.

Deltakerne får undervisning i metoder som hjelper dem å ha indre ro, fokus, glede og overskudd på jobb. De lærer også svært gode metoder som kan gi fødekvinner naturlig smertelindring og ristimulering, og gi både mor og barn en best mulig fødselsopplevelse.   

   

DOULASKOLENS 2–årige deltidsutdanning 

 

På studiet utdannes studentene til Doula (fødselshjelper/fødselscoach), terapeut og kursleder.

Det er undervisning ved blant annet Doulaer, jordmødre, leger, massasjelærer, akupressurlærer, homeopatilærer og Spinning Babies Approved Trainer.


Studiet går over 19 helger inklusiv avsluttende eksamen.
Forkurset 25. til 27. november 2016 eller 24. til 26. februar 2017,
 er obligatorisk for å kunne melde seg på studiet på DOULASKOLEN.

DOULASKOLENS 9. kull starter i september 2017 og har avsluttende eksamen i april 2019.

   

Undervisningen på studiet

 

Doula

På studiet på DOULASKOLEN lærer studentene å bli en kunnskapsrik, dyktig, tilstedeværende og omsorgsfull Doula. Det undervises om pust og bruk av lyd, bevegelse og aktive fødestillinger, samt å gi fødselsmassasje, akupressur og homeopati under fødselen. Dette kan virke både smertelindrende og ristimulerende.

Det gis også undervisning om hjemmefødsel, sykehusfødsel, fødselskomplikasjoner, akutte situasjoner og førstehjelp for mor og barn, og om svangerskapsplager og -komplikasjoner, samt om mor, far og barn i barselperioden.

 

Terapeut

Studentene lærer blant annet å gi behandlinger til gravide med gravidmassasje, akupressur og Spinning Babies-teknikker. Og de lærer å lede i avspennings- og kontakt med barnet-øvelser, samt å gi fødsels- og foreldre-forberedende veiledning og kostholdsveiledning til den gravide kvinne.

Det gis undervisning i å veilede og gi behandling i barseltiden også. 

 

Kursleder

Studentene får grundig opplæring i å holde Svangerskapskurs og Naturlig fødsel-helgekurs, individuelt Naturlig fødsel-kurs og individuelt Babymassasje-kurs.

 

Doulatjeneste

Studentene lærer hvordan de kan følge opp par / enslige mødre gjennom hele perioden ved å gi behandlinger og veiledning, undervise dem, forberede fødselen sammen med dem, være i Doulaberedskap rundt termindato, delta som Doula gjennom hele fødselsforløpet, og etter fødselen gi ammeveiledning og på andre måter støtte foreldre og nyfødte.

 

I media

 

Nyhetsinnslag på Østlandssendingen NRK TV

Artikkel på alternativ.no sin nettside

Artikkel fra Fødsel i Fokus nr.1/2009

Artikkel fra www.barnimagen.com

Artikkel fra VISJON nr.4/2009

Radioreportasje på NRK P1 i 2009

Artikkel fra Mammanett i 2009

Omtale på fodselsforum.no i 2009

Reportasje i  VG  06.09.2009: "Gravide leier doula" (To hele sider, hvor det blant annet står at Den norske jordmorforening er positiv til en norsk doulaskole)

Reportasje i GRAVID nr.1/2010: "Medbragt fødselshjelper" (4 sider)

Reportasje i Jordmora (Et tidsskrift for jordmorforbundet NSF) nr.1/2010: "Ekstra støtte for fødende" (5 sider)

Artikkel i GRAVID nr.3/2011: "Fødsel uten medikamenter"

TV-innslag i "Johanna, prosjekt baby" på TLC 22. November 2012

Reportasje i A-magasinet, Aftenposten 15. mars 2013: "Fødselshjelper" (2 sider)

Reportasje i BabyDrøm oktober-desember 2013: "Prinsesse Estelle" (8 sider)

Artikkel om doulatjeneste i "Tidsskrift for JORDMØDRE" mars 2014 (2 sider)

Artikkel i nettavisen til Kvinner og Klær 21.august 2014: "Ville du blitt med på en fremmeds fødsel?"

Artikkel i BAM-MAGASINET 2016: «Når du trenger en god hjelper» (2 sider)

Artikkel på www.alternativ.no 7. mai 2016: «Norske kvinner velger ekstra fødselshjelp»

Reportasje i BabyDrøm nr. 3/2016: "Naturens hjelper" (5 sider)

Artikkel i VG 11. september 2016 og i VG+ (bak betalingsmur)"Reddet av personlig fødselshjelper"

 

Huk-stilling